Vælg en side

Født i 1969, student fra Sorø Akademi og cand. jur. fra Københavns Universitet 1994. Endvidere kunsthistoriske og musikvidenskabelige studier ved Lunds Universitet og deltagelse i kurser på Florence Academy of Art.

Sine stærkeste impulser har Jonas Barlyng hentet i ældre tiders portrætkunst, ikke mindst hos den sene Rembrandt og hans elever, hos englænderne Reynolds og Raeburn og — nærmere nutiden — hos John Singer Sargent og vor hjemlige mester Herman Vedel.

Prisen for et portræt begynder ved ca. 25.000 kr. for et lille brystbillede (ca. 40 x 30 cm).

Jonas Barlyng er en af landets bedste portrætmalere, en kunstner, der forener en overbevisende indlevelse i modellerne med et sikkert teknisk herredømme, og hvis værker fremstår på en gang nutidige og klassiske.

Jeg er selv blevet malet af Jonas Barlyng, og jeg oplevede billedets tilblivelse som en meget fascinerende proces, for han går intenst og kompromisløst til værks, både med hensyn til portrætligheden og de rent maleriske kvaliteter.

Med sin dybe respekt for håndværket og sin faste forankring i traditionen tilfører Barlyng paradoksalt nok nutidens danske kunst en velkommen fornyelse.

Thyge Fønss-Lundberg,

kunsthistoriker, cand. mag.,

portrætekspert og forfatter

til talrige bøger om dansk

portrætkunst